Der er ingen veterantogskørsel pt. på grund af det nye signalsystem, der gør at vi ikke kan komme ind på Køge Station.
Der er ingen kommende begivenheder.